وبگاه شخصی حميد رضا عسگري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسي تاثير عمليات زراعي بر ثبات خاكدانه ها و كربن آلي خاك در اراضي ديم شمال آق قلا حميدرضا عسگري  1393/3/19 89-283-77 شمال شرقي استان گلستان داخلی(داخل دانشگاه) 
تاثير تغيير كاربري اراضي بر برخي شاخص‌هاي كيفي خاك (مطالعه موردي: دهستان آق آباد، شرق گنبد) حميدرضا عسگري     داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحي و ساخت تله هاي رسوبات بادي حميدرضا عسگري     داخلی(داخل دانشگاه) 
طراحي و ساخت دستگاه تونل بادي قابل حمل  حميدرضا عسگري     داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 17219
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان